Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de website en om je een optimale winkelervaring te bieden. Klik hier om aan te geven welke cookies je niet wilt accepteren. Als je geen keuze maakt en verder gebruik maakt van de website, dan gaan we ervan uit dat je alle cookies accepteert.

Kies een categorie
Home Landingspagina's Entreekaarten Ouwehands Dierenpark

Gratis naar Ouwehands Dierenpark bij aankoop van een Princess koffer

Als je in de periode van 27 juli t/m 9 augustus 2020 een Princess koffer koopt bij Scapino, krijg je 2 gratis entreekaarten voor Ouwehands Dierenpark. Hartstikke leuk! We leggen je graag uit hoe je de entreekaarten krijgt.

Hoe werkt het?

Je koopt een Princess Traveller koffer bij Scapino en neemt de aankoopbon mee naar huis. Maak een foto van de bon of scan hem in. Je vult het formulier op https://www.princesstraveller.com/nl/ouwehands in en uploadt de foto of scan van de bon. Per e-mail krijg je vervolgens een vouchercode voor gratis entree toegestuurd. Je reserveert gemakkelijk op de gewenste dag via de link in de e-mail. Veel plezier bij Ouwehands Dierenpark!

Actievoorwaarden Ouwehands Dierenpark actie (2 entreekaarten gratis)

Deze actievoorwaarden houden verband met de actie 1 kaartje gratis (hierna: “de actie”)*. De actie wordt georganiseerd door Princess Sportsgear & Traveller B.V., Raadhuisstraat 6, 4835 JB Breda.

Scapino Retail BV (hierna: “Scapino”), gevestigd te (9403 AB) Assen aan de Industrieweg 28, faciliteert PRINCESS TRAVELLER in deze actie, doch is zelf geen organisator van de actie.

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

"Bij aankoop van een Princess Traveller koffer in een Scapino vestiging, trakteert Scapino de consument op een 2 gratis entreekaarten voor Ouwehands Dierenpark t.w.v. € 26,-* (op basis van beschikbaarheid).

De prijs wordt beschikbaar gesteld door Princess Traveller.’’

* Per aankoop/bon/naam/adres kan men maximaal 1 actiecode indienen die recht geeft op maximaal 2 entreekaarten gratis voor Ouwehands Dierenpark welke geldig is t/m 31 augustus – LET OP dat u tijdig reserveert! (te verzilveren t/m 22 augustus)

 

1. Algemeen

1.1 De actiefolder loopt van 27 JULI T/M 9 AUGUSTUS 2020. Deelnemers aan de actie (“Deelnemer”) dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt op het moment dat ze gaan deelnemen aan de actie, middels het verzilveren van de tickets.

1.2 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

2. De actie/deelname

2.1 Deelname aan deze actie staat open bij de aanschaf van een Princess Traveller koffer in een Scapino vestiging.

2.2 Wat moet u doen?

1) Bezoek na aankoop van een Princess Traveller koffer bij Scapino de volgende pagina: https://www.princesstraveller.com/nl/ouwehands

2) Vul het deelnameformulier volledig in op de website.

3) Na het invoeren van de contactgegevens ontvangt de consument zijn/haar entree vouchercode per e-mail met de link naar de Ouwehands website om de gewenste dag te reserveren.

2.3 Bij aankoop van een Princess Traveller koffer buiten de actieperiode (27 JULI T/M 9 AUGUSTUS 2020) heeft men géén recht op een kaartje voor Ouwehands Dierenpark.

2.4 Per aankoop/bon/naam/adres kan men maximaal 1 vouchercode indienen die recht geeft op maximaal 2 entreekaarten gratis.

 

3. Termijn

3.1 De actieperiode loopt van 27 JULI T/M 9 AUGUSTUS 2020. Tickets zijn te verzilveren t/m 22 AUGUSTUS 2020.

3.2 Bij het invoeren van de actiecode ontvangt de consument een e-mail op naam met een unieke vouchercode, die recht geeft op de 2 gratis entreekaarten voor Ouwehands Dierenpark. De entreekaarten zijn niet inwisselbaar voor geld, niet verhandelbaar en strikt persoonlijk.

 

4. Behandeling tickets

4.1 Alleen vouchercodes ingevoerd zoals omschreven in artikel 2 worden in behandeling genomen.

4.2 Deelnemers die op enige wijze frauderen of in strijd handelen met deze voorwaarden of op enige andere wijze onrechtmatig handelen jegens PRINCESS TRAVELLER, OUWEHANDS DIERENPARK of SCAPINO, worden uitgesloten van de actie.

4.3 Werknemers van PRINCESS TRAVELLER, OUWEHANDS DIERENPARK en SCAPINO zijn uitgesloten van deelname.

 

5. Aanbod

5.1 De deelnemer ontvangt 2 entreekaarten voor Ouwehands Dierenpark gratis bij aankoop van een Princess Traveller koffer.

5.2 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.3 De entreekaarten zijn geldig t/m 31 augustus. Te verzilveren t/m 22 AUGUSTUS

5.4 Op = Op principe is van toepassing op deze actie.

 

6. Publiciteit

6.1 Door deel te nemen aan de actie van PRINCESS TRAVELLER, geeft u aan dat u uw medewerking zult verlenen aan eventuele door PRINCESS TRAVELLER georganiseerde publiciteitsacties alsook dat PRINCESS TRAVELLER het recht heeft uw naam en beeltenis in de media te gebruiken, voor publiciteitsacties die verband houden met de actie 2 entreekaarten gratis voor Ouwehands Dierenpark. PRINCESS TRAVELLER, noch SCAPINO zijn een vergoeding verschuldigd aan de deelnemer voor gebruikmaking van naam en beeltenis in eventuele publiciteitsacties.

6.2 In de algemene communicatie-uitingen gebruiken PRINCESS TRAVELLER & SCAPINO de uiting: 2 entreekaarten gratis voor Ouwehands Dierenpark. De definitieve voorwaarden voor de actie, staan vermeld in artikel 5 en worden door PRINCESS TRAVELLER uitgelicht op de actiepagina en in de bestelmodule.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 PRINCESS TRAVELLER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of samenhangende met de actie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PRINCESS TRAVELLER en/of haar leidinggevenden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot het zoekraken van gegevens.

 

8. Persoonsgegevens

8.1 In het kader van de verstrekking van de tickets worden er klant- c.q. persoonsgegevens verzameld door PRINCESS TRAVELLER en Ticketsplus, de ticketpartner voor deze actie. Dit is onder andere om de tickets te kunnen e-mailen of toesturen, de bezoekers nader te informeren met betrekking tot het uitje en de bezoekers te kunnen benaderen voor direct-marketingdoeleinden, voor zover dat onder de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.

 

9. Diversen

9.1 De Deelnemer kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien hij of zij niet in staat is de prijs te verzilveren.

9.2 Indien zich omstandigheden voordoen, die van zodanige aard zijn dat PRINCESS TRAVELLER zich genoodzaakt ziet de actie geen (verdere) doorgang te laten vinden, zal PRINCESS TRAVELLER een door haar vast te stellen bedrag naar rato van het aantal op dat moment ontvangen deelnameformulieren betalen aan een door haar uit te kiezen charitatieve organisatie.

9.3 Bij deze actie wordt gehandeld in lijn met de “Gedragscode Promotionele Kansspelen”.

9.4 Indien deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist PRINCESS TRAVELLER.

9.5 PRINCESS TRAVELLER noch SCAPINO kunnen aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning van prijzen, de ontvangst van de prijzen of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruikmaking van de prijzen geschiedt voor eigen risico van de deelnemer.

 

10. Klachten en Geschillen

10.1 Eventuele klachten over deze actie kunnen worden voorgelegd aan The Princess Traveller Company B.V., Raadhuisstraat 6, 4835 JB Breda. PRINCESS TRAVELLER zal binnen 14 dagen reageren op een ingediende klacht.

10.2 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.

* Onder voorbehoud van wijzigingen (Breda 07-07-2020)